Poznejte své hráče

23.04.2020

Jestliže chcete s lidmi mít dobré vztahy, motivovat a vést je, musíte jim rozumět a umět komunikovat jazykem, který jim je vlastní a vychází z typu jejich osobnosti. Typologie osobnosti DISC je k tomu skvělým nástrojem. Robert Rohm, který je autorem knihy Pozitivní povahové profily, rozdělil lidi do čtyř kvadrantů podle toho, jestli jsou otevření nebo uzavření a orientovaní na lidi či výsledky. Každý z nás má v sobě kombinaci vlastností několika kvadrantů. Žádný z kvadrantů není lepší či horší, jak jiný. Je pro vás informací o vás samých i vašem okolí.

Pro typ D, dominantní, který je orientovaný na výsledky a otevřený je největší motivací výzva, chce vítězit, být jedničkou a kontrolovat situaci. Rád pracuje s jasně definovanými cíli, ke kterým hledá cestu, má rád milníky na cestě k cíli, má pevnou vůli, je odhodlaný, rád překonává překážky, je soutěživý, logicky uvažující, má dobré organizační schopnosti, je sebejistý, produktivní. Můžeme se u něho také setkat s vlastnostmi jakou jsou bezcitnost, nemilosrdnost, někdy útočnost. Je přirozeným leaderem, musí ale pochopit, že leader musí být i služebník.

Při komunikaci bude používat slova jako je efektivita, možnost volby, řídit, rozhodovat, užitek, partnerský postoj, jasně dané termíny, omezená platnost nabídky.

Druhým typem osobnosti je I, inspirativní, otevřený, orientovaný na lidi. Poznáte jej na první pohled, je to sluníčko v týmu, je přátelský, silný motivátor, má velké množství kamarádů. Je rád středem pozornosti, je zábavný, je magnetem na lidi, někdy je emociálně nevyrovnaný. Tito lidé si většinou nechtějí vzít 100% odpovědnost, ale chtějí potlesk. Inspirativní typy jsou velmi často nesoustředěný. Jsou to běžci na krátkou trať, jsou plni nápadů, ale potřebují, aby to někdo dotáhl do cíle. Hlavním motivem je pro ně ocenění, ideálně veřejné.

Při komunikaci mu jde o dobrý vztah, rád mluví a poslouchá se, má rád neformální prostředí, barvy, poslední novinky, inovace, slevy, superlativy.

Starostlivý typ, tzv.S, jsou uzavřený a orientovaný na lidi. Jejich hlavními vlastnostmi jsou citlivost, spolehlivost. V týmu zastávají velmi často roli vrby. Člověk o nich neví, ale automaticky si berou zodpovědnost, jsou pokorní, šíří pohodu. Rádi pracují efektivně, jsou vždy na schůzce včas. Udělají, co je potřeba i něco navíc. Jsou diplomaty. Někdy jim chybí průbojnost, rozhodnost (bude to fungovat, co na to okolí....). Neradi vyčnívají, pokud tedy od nich chcete, aby někde veřejně vystoupili, řekněte jim to až na poslední chvíli. Mohou být snadno manipulovatelní. Hlavní motivací je vděčnost. Pokud je chcete pochválit, udělejte to mezi čtyřma očima. Měli by se naučit říkat nemám čas.

Při komunikaci s nimi často uslyšíte slova jako je žádost o pomoc, vděčnost, tým, týmová spolupráce, společné výsledky, klid, stabilita. Mají rádi přehled, chtějí čas na rozmyšlenou, nemají rádi překvapení.

Posledním typem je C, zodpovědný, orientovaný na výsledky a uzavřený. Jeho hlavním motivem jsou kvalitní odpovědi, má rád detaily. Je skvělým analytikem, potřebuje přesně znát krok za krokem k cíli, dělají si vždy poznámky, rádi si odškrtávají hotové úkoly. Jsou mezi nimi často perfekcionisté. Jsou pečliví, obětaví, svědomití, precizní. Řeší situace, které ještě nenastaly, mají deset variant, co se může přihodit. Někdy trvají na svém názoru, i když už to nemá smysl.

Při komunikaci rádi opravují druhé, mají vždy zarovnané emaily do bloků, strukturované texty, nedělají chyby. Ocení logický email bez květnatého jazyka, chtějí znát detaily, kvalitní odpovědi. Chtějí mluvit s tím nejlepším, ocení prevenci rizikům.

Tak s chutí do sebeobjevování a zkoumání svého okolí !