Láska je láska, ale....

08.04.2020

Jste zamilovaní, plní nadšení, myslíte na sebe před usnutím i ráno, když vstanete. Toužíte být spolu. Čas strávený společně je hrou, když se držíte za ruce máte pocit, jako by vaše těla byla jedním. Užíváte si každého okamžiku, kdy jste spolu a když byste nemuseli do školy nebo do práce, líbali byste se věčně. Podle psycholožky dr. Dorothy Tennovové, která na toto téma uskutečnila rozsáhlý výzkum, je průměrná doba zamilovanosti dva roky. Po čase tedy tento poplach utichne a vy se můžete začít poznávat. To je fáze, kdy z období zamilovanosti přecházíte do období lásky, sundáváte si "růžové brýle" a rozhodujete se, jestli opravdu s člověkem, kterého máte po svém boku chcete strávit zbytek života, založit s ním rodinu a sdílet dobré i zlé.

Uff, tak teď už to bude jen nuda? Ne, nemusíte se bát, opravdová láska je také emocionální záležitost, není však posedlostí. Taková láska v sobě spojuje rozum a cit, zahrnuje vůli, vyžaduje disciplínu a je si vědoma potřeby rozvoje. Je to volba. Na opravdové lásce je třeba pracovat, aby kvetla, a i nadále nás těšila. Tak pojďme společně objevovat sami sebe a cesty, které nám pomohou k jejímu rozvoji.....

Na začátku je důležité si uvědomit, že každý z nás je jiný a projevy lásky, které vysíláte ke svému protějšku nemusí být vyslyšeny, protože mluvíte svým jazykem lásky nikoli jazykem lásky svého partnera. Ten se potom cítí nemilován, jeho emoční konto je čím dál tím více prázdné a ve vašem vztahu to začne skřípat. Proto je důležité znát svůj jazyk lásky a zároveň se naučit mluvit jazykem lásky svého partnera.

Podle Garyho Chapmana exituje v podstatě pět jazyků lásky.

Prvním jazykem lásky jsou slova ujištění. Moc se mi líbí citát od Šalamouna, který řekl: " V moci jazyka je život i smrt." Tím co a jak řekneme svému partnerovi můžeme tedy zařídit jeho růst, nebo pád na dno. Nejlepší je používat jednoduché věty jako jsou: " V tomhle obleku/ šatech máš šmrnc. Jsem Ti vděčná, že si udělal večeři."

Občas mi někdo řekne, ale vždyť on je takový a takový, za co jej mám tedy pochválit, co mám na něm vyzdvihnout? K tomuto mám fajn cvičení, kdy si po dobu 21 dní píšete každý den jednu věc, kterou máte na svém partnerovi rády a postupem času zjistíte, že se vám slova hledají lépe a lépe. Se slovy ujištění souvisí také povzbuzení vašeho partnera k rozvoji jeho talentu nebo nadání. Třeba by bylo dobré, když by se váš partner přihlásil na nějaký kurz, kde může ještě více rozvinout své silné stránky nebo potřebuje trávit více času s lidmi, kteří rozumí problematice jeho práce a mohli by jej nasměrovat dál. Nejčastějšími slovními spojeními jsou "Rozumím ti. Záleží mi na tobě. Jsem v tom s tebou. Jak bych ti to mohla ulehčit?" Slova povzbuzení pomohou dodat vašemu partnerovi odvahu. Tón hlasu i intonace hrají v komunikaci velkou roli. Buďte k sobě laskavý. Nepřipomínejte partnerovi jeho minulá selhání. Nikdo není bez chyb a minulost nevymažete. Můžete se ale přiznat ke svému selhání a požádat o odpuštění a pokusit se příště jednat jinak.

Když se na svého partnera obracíte s nějakou prosbou, potvrzujete tím jeho schopnosti. Dáváte mu najevo, že má něco nebo může něco udělat, co je pro vás důležité a potřebné. Jakmile ale začnete diktovat, stáváte se nikoliv milovanou partnerkou, ale matkou a toto nastavení do zdravého vztahu ale nepatří.

Hledejte tedy slova, která z vašeho kotěte vytvoří lva a pána smečky.

Druhým jazykem lásky je Pozornost, mám tím na mysli opravdovou, plnou pozornost. Občas mi někdo řekne, ale vždyť jsem se s ním dívala na jeho oblíbený film v televizi, tak jsme byli spolu, to ale není pozornost věnovaná partnerovi. Mnohem lepší je televizi vypnout a povídat si. Můžete si také sepsat seznam věcí, o kterých víte, že by je váš partner s vámi dělal rád. Věci, o kterých během vašeho společného života mluvil. Může jít například o společný prodloužený víkend bez dětí, zajít společně na oběd, jít se proletět ve vzduchovém tunelu a mnoho dalších. Navíc jedním z vedlejších efektů společných aktivit je, že jsou jakousi zásobárnou vzpomínek, ze které je možno čerpat i do budoucna.

V rámci jazyka lásky pozornosti je potřeba se také zaměřit na naslouchání partnerovi. Tím se i druhý jazyk lásky liší od prvního. Slova ujištění se vztahují k tomu, co říkáme, vzájemné naslouchání se týká toho, že posloucháme. Proto je dobré, když partner mluví, dívat se mu do očí, soustředit se na něho, snažit se do něho vcítit a neskákat mu do řeči.

Třetím jazykem lásky je přijímaní darů. Přijímání darů je jedním z nejjednodušších jazyků lásky. Dárky mohou být různých velikostí, tvarů i barev. Některé jsou drahé, jiné nestojí nic. Partnerovi, jehož primárním jazykem lásky je přijímaní darů, nebude většinou záležet na ceně. Říkáte, že neumíte dárky dávat a nevíte, co partnerovi dát? Sepište si seznam dárků, které kdy váš partner dostal a měl z nich radost. Mohou to být dárky od různých členů rodiny, kamarádů i kolegů. Získáte tak jasnější představu, jaký druh dárků by vaši polovičku potěšil. Při darování dárků nečekejte na zvláštní příležitosti. Darovat můžete také sami sebe. Vaše fyzická přítomnost je největším darem vašemu partnerovi v době krize.

Čtvrtým jazykem lásky jsou skutky lásky. Ty představují dělaní takových věcí, o kterých víte, že by vašeho partnera potěšily. Může to znamenat vyluxovat auto, uklidit garáž, posekat trávník, uvařit oběd, shrabat listí, vyvenčit psa, umýt nádobí, postarat se děti a mnoho dalšího. Skutky lásky vyžadují vaši pozornost, určitou časovou investici, úsilí i energii. Můžete i svého partnera požádat o napsání tří až čtyř věcí, které by měli být hotové, když přijde domů, aby se cítil milován. Ze seznamu si potom vyberete některou z nich, která bude hotová až se vrátí z práce. Toto praktikujte po dobu dvou měsíců, časem můžete sezam rozšířit i o další body a uvidíte, co to udělá s vaším partnerským vztahem. Pokud jsou právě skutky lásky vašim primárním jazykem lásky, pamatujte také na to, že je potřeba o skutky požádat, nikoli si je vynucovat. Kritizovat a nárokovat znamená vrážet mezi sebe klíny, ne rozvíjet vztah. Když budete dostatečně kritická, určitě také dosáhnete toho, že se vám partner podvolí. Udělá to, co požadujete, nebude to ale z lásky. Namísto kritizování a nárokování můžete své lásce pomoci tím, že svého partnera poprosíte.

Posledním jazykem lásky je fyzický kontakt. Fyzický kontakt je velmi účinným nástrojem vyjádření lásky. Může se jednat o držení se za ruce, objetí, milování, ale také masáž zad, letmé doteky partnera, když procházíte pokojem či držení partnerky v náručí v době krize.

Zkuste si teď sami se sebou sednout a určit si svůj vlastní jazyk lásky, požádejte o to i svého partnera a začněte společně objevovat lásku v každodenním životě, doplňovat svá emoční konta a žít spokojený partnerský život. Hodně štěstí!