Jak si vybrat svého rádce

08.04.2020

Jestliže se rozhodnete ve svém životě pro osobní růst, potřebujete mít k tomu kromě správného postoje, také ty správné rádce, jenž vám budou vzorem toho, co chcete umět. Nemusí to být pouze známý člověk, čtěte knihy, sledujte videa, navštěvujte konference či semináře, poslouchejte inspirativní podcasty, čtěte články či blogy. Vybírejte pečlivě, koho budete následovat,ať už předání informací probíhá jakoukoli formou, protože váš život jím bude značně ovlivněn. 

Při volbě rádce by vám mohlo pomoci těchto šest otázek:

1. Vede můj rádce takový život, který chci následovat? - jestliže vaše  odpověď není jednoznačná, buďte opatrní. Koho následujeme, tomu se dříve nebo později začneme podobat.

2. Kolik má můj rádce žáků? - možná budete první, na druhou stranu pokud je váš rádce hoden následování, obvykle jej bude následovat více lidí. Tohle je otázka důvěryhodnosti.

3. Jakou silnou stránku má můj rádce a já se jí chci naučit? - v čem je nejlepší, co mi nábízí

4. Dokáže můj rádce vychovat další podnikatele/vedoucí/ apod.? - tady si ujasněte, co opravdu očekáváte a jestli máte stejné priority s vaším rádcem

5. Je silná stránka, kterou se chci naučit od svého rádce, reprodukovatelná v mém životě? -  buďte při své volbě objektivní a volte si vhodné modely. Zároveň se neomezujte prvním rychlým úsudkem, že některá silná stránka je nedosažitelná. Omezovali byste tím svůj osobní potenciál. 

6. Jaké kroky potřebuji podniknout, abych tuto silnou stránku rozvinul/a a aplikoval/a ve svém životě? - tady opět doporučuji sestavit si plán aktivit, které je potřeba udělat a zavést je do svého každodenního života. 

Až najdete svého rádce, rozvíjejte s ním dobré vztahy. Na začátku je důležité si ujasnit svá očekávání. Smyslem osobního rozvoje je zlepšování se, nikoli dokonalost. Měli byste také přijmout roli žáka a své ego nechat v pozadí. Buďte pokorní a trpěliví. Svého rádce respektujte. Respekt vám umožní přijmout to, co vás učí. Na druhou stranu ze svého rádce nedělejte modlu, přestali byste být objektivní. Objektivnost je velmi důležitá proto, abyste mohli získané znalosti přizpůsobit svému životu. To, co jste se naučili, hned uveďte do praxe, tak naučené rychleji vstřebáte a můžete svému rádci dát zpětnou vazbu nebo s ním zkonzultovat další možné cesty řešení. Ve vztahu ke svému rádci buďte disciplinovaní. Zvolte si pravidelný čas, určete si téma, pracujte na domácí přípravě na další lekci, aby vám schůzky přinesly co největší efekt. Poděkujte svému rádci tím, že na vás bude váš rozvoj vidět, buďte vytrvalí a rozhodnuti dosáhnout vytyčeného cíle, přestože přijdou po cestě překážky. Váš rádce bude potom vědět, že s vámi zbytečně neztrácel čas, který mohl nabídnout někomu jinému, který by si jej více vážil a rostl v tom, na čem byl se svým rádcem domluven.

Pamatujte, že za osobní růst neexistuje žádná náhrada. Pokud ustrnete na místě a neporostete, z vašich snů se stanou pouze vzdušné zámky. Tak s chutí do toho!