KNIHY

V publikaci se čtenář blíže seznámí s institutem náhradní rodinné péče a ústavní výchovy, neboť oba mají své nezastupitelné místo a je zapotřebí, aby se navzájem doplňovaly a kooperovaly spolu. Formou reálných příběhů a kazuistik podává kniha souhrnný expertní materiál, který teoreticky i prakticky oba pilíře výchovy náhradní rodinné výchovy popisuje. Součástí knihy je i popis prověřené metodiky integrace mladých dospělých podle projektu Začni správně včetně systému práce koordinátorů a mentorů. Kniha je určena odborníkům, studentům a zájemcům o problematiku ohrožených dětí. 

Lze koupit v nakladatelství Portál

Kniha a pracovní sešit pomáhají čtenáři sladit jeho životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity. 

Čtvrtý díl edice Hejno bílých vran, která mapuje životní osudy lidí, kteří prošli dětským domovem a pěstounskou péčí a následně v životě uspěli. Knížka vypráví příběhy lidí zapojených do integračního programu Začni správně. 

Třetí díl edice Hejno bílých vran, která mapuje životní osudy lidí, kteří prošli dětským domovem a pěstounskou péčí a následně v životě uspěli. Knížka obsahuje příběhy lidí zapojených do integračního programu Začni správně a také rozhovor s držitelkou ocenění Bílá vrána 2017.