KNIHY

Kniha je určena mladým lidem, kteří se připravují na odchod z dětského domova nebo pěstounské péče a startují svůj život DOSPĚLÁKA. Praktická příručka provede mladé všemi oblastmi dospělého života: od péče o sebe, své zdraví a osobní rozvoj až po rady, jak hospodařit ve svém prvním bydlení, na co si dát bacha a jak ušetřit. Manuál je doplněn odkazy, dotazníky a testíky.  

V publikaci se čtenář blíže seznámí s institutem náhradní rodinné péče a ústavní výchovy, neboť oba mají své nezastupitelné místo a je zapotřebí, aby se navzájem doplňovaly a kooperovaly spolu. Formou reálných příběhů a kazuistik podává kniha souhrnný expertní materiál, který teoreticky i prakticky oba pilíře výchovy náhradní rodinné výchovy popisuje. Součástí knihy je i popis prověřené metodiky integrace mladých dospělých podle projektu Začni správně včetně systému práce koordinátorů a mentorů. Kniha je určena odborníkům, studentům a zájemcům o problematiku ohrožených dětí. 

Lze koupit v nakladatelství Portál

Kniha a pracovní sešit pomáhají čtenáři sladit jeho životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity. 

Čtvrtý díl edice Hejno bílých vran, která mapuje životní osudy lidí, kteří prošli dětským domovem a pěstounskou péčí a následně v životě uspěli. Knížka vypráví příběhy lidí zapojených do integračního programu Začni správně. 

Třetí díl edice Hejno bílých vran, která mapuje životní osudy lidí, kteří prošli dětským domovem a pěstounskou péčí a následně v životě uspěli. Knížka obsahuje příběhy lidí zapojených do integračního programu Začni správně a také rozhovor s držitelkou ocenění Bílá vrána 2017.